Om advokat Thorson.
 

  

Advokat Elisabet Thorson.

Utbildning.
Advokat Elisabet Thorson avlade jur.kand examen 1982 vid Uppsala Universitet.
Förutom jur. kand examen studier i socialantropologi och kulturantropologi vid Uppsala Universitet.

Bakgrund.
Sommarnotarie vid Trollhättans tingsrätt.
Notarie vid kronofogdemyndigheten i Katrineholm.
Biträdande jurist vid Advokatfirman Bjelkow 1983-1986.
Biträdande jurist vid Trollhättans Advokatbyrå 1986-1989.
Juridisk-social-ekonomisk rådgivare vid Stiftelsen Vallmotorp 1989-1990.
Bankjurist vid Sparbanken Sörmland 1990-1994.
Biträdande jurist på Thorsons Juridiska Byrå 1994.
Utbildare inom affärsjuridik, rättskunskap och småföretagande vid Katrineholms Tekniska skola 1994-1995.
Start av egen juridisk verksamhet 1996.
Thorsons advokatbyrå bedrivs sedan år 2004 av advokat Elisabet Thorson

Språk
Svenska
Engelska
Tyska
Franska

Övriga uppdrag:
Notarius Publicus
Borgerlig vigselförrättare.

Styrelseledamot i aktiebolagen
Finspångs Allmekano AB
Allmek Invest AB
Allmänna Advokatbyrån i Eskilstuna AB
Doktor Thorson AB

Ledamot för Södermanlands län i advokatfullmäktige