Inför ditt besök.
Du måste alltid kunna visa giltig ID-handling. Notarius Publicus godtar svenskt eller
utländskt pass, svenskt körkort, nationellt ID-kort och svenskt SIS märkta ID-kort.

Notarius Publicus godtar EJ utländska ID-kort, utländska körkort eller liknande.

Se till att innan ditt besök ta reda på vilka handlingar du behöver få legaliserade eller om
du behöver få en apostille utfärdad. Lämpligen kontaktar du den person eller institution som
skall ta emot handlingen.

Vid bestyrkande av firmateckningsrätt skall registreringsbevis medtagas.Notarius Publicus kan utföra följande:Legalisera namnteckningar
Handlingar där en signatur skall bevittnas måste skrivas under på mitt kontor.
Den eller de som ska skriva under måste vara med personligen och kunna
legitimera sig med giltig ID handling.


Legalisering av fotokopior.
När kopior skall bestyrkas måste originalhandlingen medtagas till kontoret.


Legalisering av adoptionshandlingar.
Vid bestyrkande av adoptionshandlingar skall dessa lämnas in till mig.
Tag vid besöket med instruktionerna som vanligtvis erhålls från
adoptionsbyrån.


Legalisering av firmatecknares namnteckning.
För att kunna bestyrka en firmateckning måste registerutdrag från bolagsverket
medtas i vilket firmateckningsrätten skall framgå.


Legalisering av fullmakter,levnadsintyg och affidaviter.
I vissa fullmakter, affidaviter och liknande handlingar finns information om
fullmaktsgivaren som Notarius Publicus skall intyga.
I dessa fall så måste du ha med dig underlag som styrker det som står i handlingen.
Det kan exempelvis vara ditt pass eller utdrag från skatteverket.Apostille
Enligt en internationell överenskommelse, Haag konventionen, kan en apostille utfärdas
på handlingar som skall uppvisas i ett annat konventionsland.
När handlingen fått en apostille stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande.
Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad.
I Sverige är det sedan 1/1-2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille.
Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt är:

Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. skatteverket, Vägverket, Bolagsverket).

Registerutdrag (t.ex. personbevis och utdrag ur belastningsregistret).

Domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten).

Betyg/intyg från universitet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor).

Handlingar undertecknade av Notarius Publicus.

Handlingar undertecknade av svensk handelskammare.

Översättningar gjorda av en auktoriserad translator (Kammarkollegiet).

Utdrag från födelse och vigselbok.Varje handling som skall förses med apostille måste vara försedd med följande:

Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår.

Namnteckning och namnförtydligande på den person som försett handlingen med stämpel.

Personens befattning vid myndigheten
.

För GDPR information klicka här.